Integrated Pollution Prevention and Control
INTEGROVANÁ PREVENCIA A KONTROLA ZNEČISTENIA

!!! UPOZORNENIE !!

ak máte pomalé pripojenie na internet, počítajte s dlhším časom pri sťahovaní súborov

EURÓPSKY REGISTER ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK

Príručka pre Európsky register znečisťujúcich látok
Guidance Document for EPER implementation

gd_eper.pdf

Guidance Document for EPER implementation
(880kB)

REFERENČNÉ DOKUMENTY O NAJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH (BREF - BAT)
Chlóralkalická chémia
Reference Document on Best Available Techniques in the Chlor-Alkali Manufacturing industry

b_chloralkali.pdf

Reference Document on Best Available Techniques in the Chlor-Alkali Manufacturing industry
(5,16MB)
Chladiace systémy
Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems

b_cooling.pdf

Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems
(4,82MB)
Zariadenia na úpravu odpadových vôd a plynov / Manažérske systémy v chemickom priemysle
Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector

b_wastewater.pdf

Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector
(4,2MB)
Veľkoobjemové organické chemikálie
Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry

b_lvoc.pdf

Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry
(4,13MB)
Rafinérie
Reference Document on Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries

b_refineries.pdf

Reference Document on Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries
(4,46MB)

Referenčný dokument o všeobecných princípoch monitorovania
Reference Document on the General Principles of Monitoring

b_monitoring.pdf

Reference Document on the General Principles of Monitoring
(850kB)