Webová stránka s usmernením je tiež aktualizovaná na webovej stránke Cefic.