Životné prostredie

Emisie do ovzdušia

Znečistenie vôd

  • chemická spotreba kyslíka CHSK

  • dusík, fosfor
     

Odpadové hospodárstvo

Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci

  • počet smrteľných úrazov

  • počet úrazov na milión odpracovaných hodín

Využitie prírodných zdrojov a energie:

  • spotreba energie v GJ

  • spotreba vody v m3


 

Graf 1 Znečistenie vôd – CHSK v tonách za rok

 

 

Graf 2 Emisie NOx v tonách za rok

 

 

Graf 3 Emisie SO2 v tonách za rok

 

 
 

Graf 4 Emisie VOC v tonách za rok

 

 

Graf 5 Nebezpečný odpad v tonách za rok