OCHRANA ZDRAVIA, BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

 • Znižovanie nehodovosti pri práci

 • Znižovanie chorobnosti z povolania

 • Zlepšovanie kvality pracovného prostredia

 • Rekondičné pobyty pre pracovníkov

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 • Environmentálny manažment

 • Prevencia znečisťovania ŽP

 • Odpadové hospodárstvo

PROTIHAVARIJNÁ PRIPRAVENOSŤ

 • Protihavarijný systém v spoločnostiach

 • Pripojenie sa k ICE

KOMUNIKÁCIA

 • Interná komunikácia

 • Školenie zamestnancov

 • Externá komunikácia

 • Informovanosť verejnosti

 • Informovanosť o bezpečnej manipulácii s výrobkom

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

 • Školenie manažmentu a zamestnancov

 • Organizácia seminárov

 • Konzultačné stáže pre technológov na odboroch životného prostredia

 • Zdielanie informácií v oblasti ISO, EMAS a implementácie RC

 • Spolupráca s univerzitami a školami