!!! UPOZORNENIE !!

ak máte pomalé pripojenie na internet, počítajte s dlhším časom pri sťahovaní súborov

  • ľavým tlačítkom nad ikonou vyvoláte otvorenie PDF súboru v prostredí prehliadača (ak máte nainštalovaný Acrobat Reader)

  • pravým tlačítkom vyvoláte doplnkové menu a voľbou "Uložiť cieľ ako..." si môžete patričný súbor uložiť na váš disk