!!! UPOZORNENIE !!

ak máte pomalé pripojenie na internet, počítajte s dlhším časom pri sťahovaní súborov

  • ľavým tlačítkom nad ikonou vyvoláte otvorenie PDF súboru v prostredí prehliadača (ak máte nainštalovaný Acrobat Reader)

  • pravým tlačítkom vyvoláte doplnkové menu a voľbou "Uložiť cieľ ako..." si môžete patričný súbor uložiť na váš disk

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

 

PRIEMERNÉ VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA - september 2005

17 podnikov zaslalo vyplnený dotazník - 30. september 2005

Sumár:

  • A ........... 2%

  • B .......... 19%

  • C .......... 56%

  • D .......... 23%

 


DOTAZNÍK PRE SEBAHODNOTENIE V OBLASTI OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI
SPRACOVANÝ FEDERÁCIOU CEFIC - 2004

SAQ_Occ_Health-sk.pdf

DOTAZNÍK PRE SEBAHODNOTENIE V OBLASTI OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI
(123kB)